Over Gonny in haar oude mantelpakje

Argus nr. 121 2 maart 2022

Van Oudenallen was de koning voor

De nieuwe Zeesluis IJmuiden is niet één maar twee keer ceremonieel geopend. Op 26 januari deed koning Willem Alexander nog eens dunnetjes over wat Gonny van Oudenallen een kleine week eerder ook al had gedaan.

Van Oudenallen pakte haar moment omdat zij vanwege corona niet aanwezig mocht zijn bij de vorstelijke muisklik die de sluis officieel in gebruik zou stellen. Dat was een tegenvaller voor de eigenares van de Amsterdamse reclamestudio Dreams come true, die er in een vorig leven voor had gezorgd dat de sluis er zo’n tien jaar eerder kwam dan oorspronkelijk gepland. Van Oudenallen was in 2006 in de Tweede Kamer gekomen via de lijst van de LPF maar die partij wilde haar bij nader inzien liever niet in de fractie vanwege een paar vermeende gevalletjes van, laten we zeggen, creatief boekhouden. Dus vormde zij in haar eentje de Groep-Van Oudenallen.
Omdat Van Oudenallen eerder in de Amsterdamse gemeenteraad had gezeten (voor Mokum Mobiel), wist zij dat een nieuwe zeetoegang cruciaal was voor de hoofdstedelijke haven en dus diende zij als Kamerlid een motie in om de bouw van de sluis naar voren te halen. “Door een bode liet ik een briefje met de tekst van de motie naar vak K brengen”, vertelt Van Oudenallen. “Daar zat CDA-minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat. Die voelde wel voor mijn idee en adviseerde de CDA-fractie voor te stemmen. Zelf lobbyde ik bij andere fracties en de motie werd aangenomen.” Tijdens de bouw gingen er stemmen op om Van Oudenallen te eren in de naamgeving van de sluis: de Hildegonda Sluis of de Van Oudenallen Sluis. Veel later, toen de coronapersconferenties begonnen, kwam daar de ludieke suggestie Irma Sluis nog bij. Het werd uiteindelijk gewoon Zeesluis IJmuiden.

Toen duidelijk werd dat de ingebruikneming door de pandemie een sober partijtje zou worden, was Van Oudenallen verdrietig. En met haar veel meer mensen die op een uitnodiging hadden gerekend, zoals de bouwers en omwonenden. Maar de Amsterdamse reclamedame bedacht een plannetje om zichzelf toch nog even in de picture te spelen. Ze liet een plaquette maken en aanbrengen op de sluis. En op 22 januari liet ze zich in een keurig mantelpak en een sjiek hoedje per auto voorrijden en onthulde de plaquette door de vlag die erover was gedrapeerd, weg te trekken. Buurtbewoners waren daar getuige van en ook passanten maakten even pas op de plaats in de veronderstelling dat ze de enige echte opening van de sluis bijwoonden. En voor het glaasje champagne dat werd geschonken.
Na afloop van de plechtigheid stuurde Van Oudenallen een briefje en foto’s naar koning Willem Alexander om hem te laten weten dat zij hem al voor was geweest. Daar kwam een reactie van het paleis op terug met, namens de koning, hartelijk dank voor de foto’s. Van Oudenallen kijkt met genoegen terug op haar actie en is blij dat het pakje dat ze zestien jaar geleden op Prinsjesdag droeg nog een keer dienst kon doen. “En het mooie is”, zegt ze, “ik pas er nog in.”